ข่าวสาร

?วันที่ 22 เมษายน 2565?
เวลา 09.00-10.00น.
รพ.สต.บ้านหนองแวงได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อcovid-19 ด้วยวิธีAntigen testkit(ATK) ให้สามเณรวัดบางนาในกลุ่มเสี่ยงสูง ตำบลหนองแวงจำนวน 16ราย โดย
ชุดตรวจทางวัดจำนวน 16 ชุด
ผลการตรวจ
พบเป็นผลลบ 13รูป และผลเป็นบวก3รูป
เบื้องต้นดำเนินการเข้าสู่ระบบตามขั้นตอนการรักษาแนะนำการปฎิบัติตัวต่อไป