• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg

ข่าวสาร

กระทู้ล่าสุด (23 หัวข้อ)

ชื่อกระทู้ ตอบกลับ / อ่าน โพสต์ล่าสุด
หมวดหมู่: EB 18/63 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริต
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:12
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 26/63 หน่วยงานมีการเผยแพร่อำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:14
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 25/63 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:14
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 24/63 หน่วยงานมีการกำกับติดตาม ตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริต
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:11
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 23/63 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริต
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:10
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 22/63 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:12
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 21/63 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:9
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 20/63 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผบประโยชน์ทับซ้อน
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:10
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 19/63 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:9
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 19/63 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:11
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 17/63 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก ในการป้องกันการรับสินบน
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:11
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 16/63 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก ในการจัดการเรื่อง ร้องเรียน
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:12
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 15/63 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อ สาธารณชน
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:10
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 14/63 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:11
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 13/63 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก ในการบริหารผลการ ปฏิบัติงาน
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:11
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 12/63 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:10
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 11/63 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:12
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 10/63 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:11
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 9/63 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:13
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 8/63 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:12
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 7/63 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินการ โครงการตามภารกิจหลัก
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:14
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 6/63 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลัก
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:11
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: EB 5/63 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย นิภารัตน์
ตอบกลับ:0
อ่าน:13
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
โพสต์ล่าสุด โดย นิภารัตน์
3 สัปดาห์ 4 วัน ที่ผ่านมา
  รวมจำนวนผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 0 สมาชิก และ 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 • จำนวนข้อความทั้งหมด: 366
 • จำนวนsectionทั้งหมด: 1
 • กระทู้เปิดอ่าน: 0
 • กระทู้ที่มีการโต้ตอบในวันนี้: 0
 • จำนวนกระทู้ทั้งหมด: 270
 • จำนวนหมวดทั้งหมด: 95
 • เปิดอ่านเมื่อวานนี้: 0
 • กระทู้ที่มีการตอบของเมื่อวานนี้: 0
 • จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 36
 • สมาชิกรายล่าสุด: pcu
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.395 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena