• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
 • 041.jpg
 • 042.jpg
 • 043.jpg
 • 044.jpg
 • 045.jpg
 • 046.jpg
 • 047.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 19-06-2567-217 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่.png
 • 24-05-2567-217 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ.png
 • 24-06-2567-220-ตรวจเลือดเกษตรกร2567.jpg
 • 2527-06-20-207-ตรวจสาตาเด็กป.1.jpg
 • 2527-06-21-207ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่.jpg
 • 2567-05-07-210-คัดกรองพระสงฆ์.jpg
 • 2567-05-07-213-ทันตกรรม.jpg
 • 2567-05-14-210 ใส่ทราย.png
 • 2567-05-20-216-กำจัดแหล่งเพาพันธู์ยุง.png
 • 2567-05-24-202 ตรวจโซเดียมในอาหาร.jpg
 • 2567-05-24-203-จิตอาสาไข้เลือดออก.jpg
 • 2567-05-27-202 ตรวจ HPV.jpg
 • 2567-05-27-217 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค.png
 • 2567-05-29-217 ตรวจวัดปริมาณโซเดียม.png
 • 2567-06-14 205 หยอดทรายอะเบท.png
 • 2567-06-19-210 นิเทศ QLN.jpg
 • 2567-06-19-210 มอบถุงยังชีพ.jpg
 • 2567-06-24-207ตรวจหาสารเคมีในกลุ่มเกษตกรรม.jpg
 • 2567-06-24-217 ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร.png
 • 2567-06-25-220-ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่67.jpg
 • 2567-06-26-207เดินรณรงค์ไข้เลือดออก.jpg
 • 2567-06-26-210 ตรวจสารพิษ.jpg
 • 2567-06-26-210 ยาเสพติด.jpg
 • 2567-06-26-210 ไข้เลือดออก.jpg
 • 2567-07-08-207-ประเมินพัฒนาการ.jpg
 • 2567-07-09-217 -รณรงค์ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก.png
 • 2567-07-10-210 ตรวจพัฒนาการ.jpg
 • 2567-6-14-203-จิตอาสาไข้เลือดออก.jpg

กระทู้ล่าสุด (19 หัวข้อ)

ชื่อกระทู้ ตอบกลับ / อ่าน โพสต์ล่าสุด
หมวดหมู่: งานคุ้มครองผู้บริโภค
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา, โดย Pontip
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:26
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: งานคุ้มครองผู้บริโภค
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา, โดย Pontip
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:24
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: งานคุ้มครองผู้บริโภค
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา, โดย Pontip
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:20
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: งานคุ้มครองผู้บริโภค
เริ่มหัวข้อ 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา, โดย Pontip
โพสต์ล่าสุด 1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:92
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: MOIT 7/67 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน
เริ่มหัวข้อ 2 สัปดาห์ 1 วัน ที่ผ่านมา, โดย Nichada
โพสต์ล่าสุด 2 สัปดาห์ 1 วัน ที่ผ่านมา
โดย Nichada
ตอบกลับ:0
อ่าน:39
รูปประจำตัวของ Nichada
โพสต์ล่าสุด โดย Nichada
2 สัปดาห์ 1 วัน ที่ผ่านมา
โพสต์ล่าสุด 2 สัปดาห์ 5 วัน ที่ผ่านมา
โดย Nichada
ตอบกลับ:0
อ่าน:46
รูปประจำตัวของ Nichada
โพสต์ล่าสุด โดย Nichada
2 สัปดาห์ 5 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย Pontip
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:80
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
3 สัปดาห์ 2 วัน ที่ผ่านมา
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เริ่มหัวข้อ 3 สัปดาห์ 5 วัน ที่ผ่านมา, โดย Pontip
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 5 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:58
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
3 สัปดาห์ 5 วัน ที่ผ่านมา
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:56
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:60
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:48
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:57
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:65
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:56
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:51
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:57
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:56
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:47
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โพสต์ล่าสุด 3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
โดย Pontip
ตอบกลับ:0
อ่าน:65
รูปประจำตัวของ Pontip
โพสต์ล่าสุด โดย Pontip
3 สัปดาห์ 6 วัน ที่ผ่านมา
 • รวมจำนวนผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 0 สมาชิก และ 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 • จำนวนข้อความทั้งหมด: 1441
 • จำนวนsectionทั้งหมด: 1
 • กระทู้เปิดอ่าน: 0
 • กระทู้ที่มีการโต้ตอบในวันนี้: 0
 • จำนวนกระทู้ทั้งหมด: 1171
 • จำนวนหมวดทั้งหมด: 191
 • เปิดอ่านเมื่อวานนี้: 0
 • กระทู้ที่มีการตอบของเมื่อวานนี้: 0
 • จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 67
 • สมาชิกรายล่าสุด: นายสนอง ศรีตะปัญญะ
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.231 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena
 • 001.jpg
 • 201.jpg
 • 202.jpg
 • 203.jpg
 • 204.jpg
 • 205.jpg
 • 206.jpg
 • 207.jpg
 • 208.jpg
 • 209.jpg
 • 210.jpg
 • 211.jpg
 • 212.jpg
 • 213.jpg
 • 214.jpg
 • 215.jpg
 • 216.jpg
 • 217.jpg
 • 218.jpg
 • 219.jpg
 • 220.jpg
 • 221.jpg
 • 1111-00-00-000-คลินิกทำฟัน-รพ.วัฒนานคร.png
 • 1111-00-00-000-จองคิวออนไลน์-รพ.แพทย์แผนไทย.jpg
 • 1111-00-00-201-จองคิวหมอพร้อมออนไลน์.jpg
 • 1111-00-00-205 หมอพร้อม.jpg
 • 1111-00-00-206 จองคิวรับบริการหมอพร้อม.jpg
 • 1111-00-00-207-จองคิวออนไลน์-แผนไทย.jpg
 • 1111-00-00-208-จองคิวหมอพร้อมWCC.jpg
 • 1111-00-00-208-จองคิวหมอพร้อมทันตกรรม.jpg
 • 1111-00-00-212-จองคิวทันตกรรม.jpg
 • 1111-00-00-213-จองคิวหมอพร้อมออนไลน์.jpg
 • 1111-00-00-216-จองคิวหมอพร้อม.jpg
 • 1111-00-00-219-หมอพร้อม.png