• x01.jpg
 • x02.jpg
 • x03.jpg
 • x04.jpg
 • x05.jpg
 • x06.jpg
 • x07.jpg
 • x08.jpg
 • x09.jpg
 • x10.jpg
 • x11.jpg
 • x12.jpg
 • x13.jpg
 • x14.jpg
 • x15.jpg
 • x16.jpg
 • x17.jpg
 • x18.jpg
 • x19.jpg
 • x20.jpg
 • x21.jpg
 • x22.jpg
 • x23.jpg
 • x24.jpg
 • x25.jpg
 • x26.jpg
 • x27.jpg
 • x28.jpg
 • x29.jpg
 • x30.jpg

ข่าวสาร

ITA/2563 200 หัวข้อ

ประเภท

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
EB4 (4.1) ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมู ...
โดย Pontip
1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
Print Screen เผยแพร่หน้าเว็บไซ ...
โดย Pontip
1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
EB3 Print Screen การเผยแพร่ห ...
โดย Pontip
1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Pontip
EB4 (6.5) Print Screen การเผย ...
โดย Pontip
1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่ ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระ ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูล ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การเผยแพร่รายงานผลการประเมินกา ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติ ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการกำหนดกลไกหรือการว ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการรายงานผลการปฏิบัต ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจ ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
EB16หน่วยงานต้องมีการกำหนดมาตร ...
โดย Nichada
1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก วางร ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรร ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่(ต่อ)
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ท ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
การประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานจัดทำแผนป้องกันและปราบ ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ Nichada
หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเ ...
โดย Nichada
1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก หรือ ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา

ผู้ดูแล: admin
รูปประจำตัวของ นิภารัตน์
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ ...
โดย นิภารัตน์
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.323 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena