• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 021.jpg
 • 022.jpg
 • 023.jpg
 • 024.jpg
 • 025.jpg
 • 026.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 029.jpg
 • 030.jpg
 • 031.jpg
 • 032.jpg
 • 033.jpg
 • 034.jpg
 • 035.jpg
 • 036.jpg
 • 037.jpg
 • 038.jpg
 • 039.jpg
 • 040.jpg
 • 041.jpg
 • 042.jpg
 • 043.jpg
 • 044.jpg
 • 045.jpg
 • 046.jpg
 • 047.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 19-06-2567-217 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่.png
 • 24-05-2567-217 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ.png
 • 24-06-2567-220-ตรวจเลือดเกษตรกร2567.jpg
 • 2527-06-20-207-ตรวจสาตาเด็กป.1.jpg
 • 2527-06-21-207ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่.jpg
 • 2567-05-07-210-คัดกรองพระสงฆ์.jpg
 • 2567-05-07-213-ทันตกรรม.jpg
 • 2567-05-14-210 ใส่ทราย.png
 • 2567-05-20-216-กำจัดแหล่งเพาพันธู์ยุง.png
 • 2567-05-24-202 ตรวจโซเดียมในอาหาร.jpg
 • 2567-05-24-203-จิตอาสาไข้เลือดออก.jpg
 • 2567-05-27-202 ตรวจ HPV.jpg
 • 2567-05-27-217 เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค.png
 • 2567-05-29-217 ตรวจวัดปริมาณโซเดียม.png
 • 2567-06-14 205 หยอดทรายอะเบท.png
 • 2567-06-19-210 นิเทศ QLN.jpg
 • 2567-06-19-210 มอบถุงยังชีพ.jpg
 • 2567-06-24-207ตรวจหาสารเคมีในกลุ่มเกษตกรรม.jpg
 • 2567-06-24-217 ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร.png
 • 2567-06-25-220-ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่67.jpg
 • 2567-06-26-207เดินรณรงค์ไข้เลือดออก.jpg
 • 2567-06-26-210 ตรวจสารพิษ.jpg
 • 2567-06-26-210 ยาเสพติด.jpg
 • 2567-06-26-210 ไข้เลือดออก.jpg
 • 2567-07-08-207-ประเมินพัฒนาการ.jpg
 • 2567-07-09-217 -รณรงค์ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก.png
 • 2567-07-10-210 ตรวจพัฒนาการ.jpg
 • 2567-6-14-203-จิตอาสาไข้เลือดออก.jpg

ให้ท่านดำเนินการขับเคลื่อนงานโครงการ เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเข้าสู่ระบบบำบัดร

เพิ่มเติม
1 สัปดาห์ 3 วัน ที่ผ่านมา #1629 โดย Pontip
ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  สก0033.015/ว4485  วันที่ 17 มิถุนายน 2567  เรื่องขอให้ท่านดำเนินการขับเคลื่อนงานโครงการ เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี 2567 เพื่อวัตถุประสงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา และส่งเสริมให้ผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราเข้าสู่ระบบการบำบัด นำไปสู่การการเลิกเหล้าและการมีสุขภาวะที่ดีของตนเอง คนในครอบครัวและคนในชุมชน นั้น          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร   ให้ท่านดำเนินการขับเคลื่อนงานโครงการ เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี 2567 ผ่านระบบเว็บไซต์ www.noalcohol.ddc.moph.go.th  พร้อมส่งข้อมูลเข้าร่วมโครงการฯทุกๆเดือน จนสิ้นสุดโครงการฯ ต่อไป  ลงนามออนไลน์ ลด ละ เลิกเหล้า (moph.go.th) 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

ไฟล์ที่แนบมาด้วย:

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.106 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena
 • 001.jpg
 • 201.jpg
 • 202.jpg
 • 203.jpg
 • 204.jpg
 • 205.jpg
 • 206.jpg
 • 207.jpg
 • 208.jpg
 • 209.jpg
 • 210.jpg
 • 211.jpg
 • 212.jpg
 • 213.jpg
 • 214.jpg
 • 215.jpg
 • 216.jpg
 • 217.jpg
 • 218.jpg
 • 219.jpg
 • 220.jpg
 • 221.jpg
 • 1111-00-00-000-คลินิกทำฟัน-รพ.วัฒนานคร.png
 • 1111-00-00-000-จองคิวออนไลน์-รพ.แพทย์แผนไทย.jpg
 • 1111-00-00-201-จองคิวหมอพร้อมออนไลน์.jpg
 • 1111-00-00-205 หมอพร้อม.jpg
 • 1111-00-00-206 จองคิวรับบริการหมอพร้อม.jpg
 • 1111-00-00-207-จองคิวออนไลน์-แผนไทย.jpg
 • 1111-00-00-208-จองคิวหมอพร้อมWCC.jpg
 • 1111-00-00-208-จองคิวหมอพร้อมทันตกรรม.jpg
 • 1111-00-00-212-จองคิวทันตกรรม.jpg
 • 1111-00-00-213-จองคิวหมอพร้อมออนไลน์.jpg
 • 1111-00-00-216-จองคิวหมอพร้อม.jpg
 • 1111-00-00-219-หมอพร้อม.png